รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
October 23, 2016
ได้รับเกียรติบัตร อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
July 12, 2018

ผู้บริหารและทีมงาน เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล