ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด
ที่อยู่
48/1 หมู่ที่ 8 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์
+66 (0) 35-713386, +66 (0) 35-246450
อีเมล์
bunyarat@uhl.co.th
raweeyapa@uhl.co.th
เริ่มกิจการ
24 ตุลาคม 2545 (ภายใต้ชื่อ บริษัท แร๊มอัพ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด)
27 กุมภาพันธ์ 2549 (ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูนิตี้ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด)
ทุนจดทะเบียน
25 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น
ไทย 100%
ที่ดิน
25.3 ไร่
พื้นที่การผลิต
โรงงานที่ A พื้นที่ 6,105 ตารางเมตร
โรงงานที่ B พื้นที่ 1,725 ตารางเมตร
โรงงานที่ C พื้นที่ 1,675 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน
935 คน ( ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564 )
ลักษณะธุรกิจ
- ประกอบชุดสายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด ชุดสายไฟอิเล็กทรอนิกส์
- รับช่วงการผลิต
- บริการปฏิบัติงานนอกสถานที่
- การเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการแบบครบวงจร
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย