ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด

บริการของ UHL

ประกอบชุดสายไฟ (BU1)

Home_Service1
เราเป็นผู้ผลิตประกอบชุดสายไฟ ได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ ตัด,ปอกสาย,แยก,ฉีดพลาสติก

บริการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (BU2)

Home_Service3
หากท่านมีขีดจำกัดด้านแรงงาน และเวลาในภาวะเร่งด่วน เรามีบริการจัดส่งพนักงานที่มีความคล่องตัวและชำนาญงานออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

รับช่วงการผลิต (BU3)

UEC2017_0031
เราจัดเตรียมความพร้อมของงานบริการไว้สมบูรณ์ และยืดหยุ่นตามปริมาณคำสั่งผลิต ด้านคุณภาพ

บริการให้เช่าใช้อาคารพื้นที่การผลิตและบริการปฎิบัติงาน ONE STOP SERVICE (BU4)

bu4
error: