เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด เริ่มต้นจากผู้รับจ้างประกอบชิ้นส่วน อิเลคโทรนิคส์ ต่อมาได้ขยายสายงาน มาผลิตชุดสายไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และส่วนประกอบย่อยสําหรับยานยนต์ ตามรูปแบบตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด (Original Equipment Manufacturers : OEM )
จากประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ที่บริษัทฯ อยู่ในวงการ Wire Harness, Cable assembly ทำให้เรามั่นใจที่จะปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตของธุรกิจ ผู้ผลิตชุดสายไฟ และรับช่วงการผลิต ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ตามข้อกำหนดของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรของเรา โดยเรามุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนําจาก ประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และบริษัทที่มีชื่อเสียงของไทยหลายบริษัท ในระดับการผลิตทั้งหนึ่งและสอง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และทันตามเวลาที่กำหนด โดยถือเอาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(KAIZEN) มาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก QCDS (Quality/Cost/Delivery and Satisfaction) เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการของเรา