Business Unit 4

บริการให้เช่าใช้อาคารพื้นที่การผลิตและบริการปฎิบัติงาน ONE STOP SERVICE

ความสามารถ
ผสานความสามารถจากการเป็นผู้ผลิตประกอบชุดสายไฟ ในการจัดให้บริการจัดหาและบริหารพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองทักษะการผลิตพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการ ปฎิบัติงานในขบวนการผลิต ในพื้นที่อาคารโรงงานพร้อมใช้ ให้เช่าเพื่อกิจการการผลิตสินค้า ภายใต้การกำกับควบคุมขบวนการตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า ที่เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณท์ชุดสายไฟทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณท์ชุดสายไฟฟ้าต่างๆ ตามรูปแบบของสินค้า ตามมาตรฐานการผลิตของลูกค้าผู้เช่าอาคาร โดยใช้พนักงานแรงงานทักษะฯ และหัวหน้างานของบริษัทเข้าไปทำหน้าที่ ผู้ให้บริการผลิตและควบคุมการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การใช้งาน
กลุ่มผลิตภัณท์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์จำพวกผลิตภัณท์ชุดสายไฟฟ้า ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า