ประวัติโดยสังเขป

ประวัติโดยสังเขป


บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ บริษัท แร็มอัพ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับช่วงการผลิตชิ้นส่วน อิเลคโทรนิคส์ให้กับบริษัทชั้นนำ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหา และ ข้อจำกัดของลูกค้า จึงนำไปสู่การบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง บวกกับความพร้อมในด้านการผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำของกลุ่มธุรกิจ ยานยนต์ และ อิเลคโทรนิคส์ด้วยดีเสมอมา
error: